Artiklid

Artiklid

Seitsmendat korda püramiidis
"Eestis pole teist doktorikraadiga teadusemeest, kes oleks tegutsenud nii viljakalt ka esoteerilisteks peetavate teadmiste vallas kui Viljo Viljasoo. Juba vene aja lõpul kogusid ta loengud Särevere mõisas palju kuulajaid. Seal õpetas Viljo pendlit või nagu asjaosalised südamlikult ütlesid: pennut. Hiljem on ta kõige enam tuntuks saanud püramiidienergia propageerijana. Nüüd pensionipõlves asutas teadusemees Aratava OÜ, mis pakub nii nõustamisi kui ka mitmesuguseid tooteid. Viljo Viljasoo'l on kogunenud aukartust äratav hulk teaduslikku materjali, mida ta valmistub raamatuteks vormima. Selle aasta kevadel käis ta juba seitsmendat korda koos huvilistega Suures püramiidis ennast ümberprogrammeerimas ehk oma aju infomahutavuse suurendamiseks rakke reformaatimas, nagu ta ise ütleb. Järgneva vestluse käigus mõtiskleb Viljo selgeltteadjana meie elu-ja tervisetarkuste lätete üle" - I. Luhaäär

-----------------------------------------------------------------------------------------
Koroonasuvi 2021
Õhu puhtus ja kvaliteet, püramiidienergia võime vähendada viiruste levikut õhus ja nende negatiivset mõju organismile, viiruste tekkepõhjused, koroonavaktsiinide efektiivsus, tulevikuprognoosid jpm.
Koroona kui vaimu uuendamine
Elukeskkond, püramiidienergia, koroonaviiruse tähendus ja eesmärk, püramiidi siseenergia aitab hävitada viirusi ja tugevdada tervist,
abistavad võlumantrad ja soovitused , üldine olukord
maailmas jpm.Maa kiirgusväljad ja inimese tervis

Viimasel ajal on hakatud üha enam huvi tundma ja küsima, mida kujutavad endast maakiirgusväljad; mis on geopatogeensed väljad; kuidas avaldub nende kahjulik mõju; kuidas kaitsta ennast ohtliku looduskiirguse eest. Tänapäeval tehakse paljudes riikides uurimistöid, et leida nendele küsimustele vastus.

Loe edasi

Nii kasutab pendlit Viljo Viljasoo

"Pendliga määran kindlaks Maa kiirgusväljad ehk koduenergiad ja terviseaurad. Inimese enda valvsa pilgu all diagnoosin pendli ja pliiatsi abil paberil kujutatud inimese bioväljas avalduvad lohud, mis märgivad põletikku ja muhud, mis näitavad kroonilisi tervisekahjustusi"

Loe edasi
Positiivsed ja negatiivsed eluperioodid

Arenenud ühiskonnas toimiva põhihariduse alusel käsitletakse inimeseõpetuse algteadmiste raames inimese elu perioode järgmiselt:

1.  Imikuiga kestab sünnist kuni üheaastaseks saamiseni;  2. Maimikuiga kestab esimesest kuni kolmeaastaseks saamiseni; 3. Koolieelikuiga kestab vanuses 3...7; 4. Kainikuiga kestab vanuses 7...11; 5. Mürsikuiga ehk murdeiga kestab vanuses 11...16; 6. Noorukiiga kestab vanuses 16...22; 7. Varane küpsuseiga kestab vanuses 22...35; 8. Hiline küpsuseiga kestab vanuses 35...60; 9. Elatanuiga kestab vanuses 60...75; 10. Vanuriiga kestab vanuses 75...90; 11. Pikaealisus kestab vanuses 90...120.

Loe edasi
Katsetage enda peal püramiidi mõju!

Üheks võimalikuks lahendiks on püramiidienergia kasutamine, mille kasulikkust ja rakendusvõimalusi on ülemaailmselt uuritud juba aastatuhandeid. Püramiidienergia mõistmiseks tuleb meil esmalt aru saada sellest, et me elame ja toimime suures energiaväljas. Nii nagu meie keha rakud toimivad ja suhtlevad omavahel elektriimpulsside abil, toimib ka meie elukeskkond Maa looduslikes kiirgusväljades (magnetväli, elektriväli, elektromagnetväli, gravitatsiooniväli).

Püramiidienergia (PE) harmoniseerib eluta ja elusas mateerias hapnikumolekulid
O2 , O ja O3 . Püramiidi elektromagnetenergia (EMV) mõjul, sagedusel 7...14Hz, toimivad hapnikumolekulid mõjuvad mateeriale korrastavalt ja inimese organismile füsioloogiliselt ja energoinformatiivselt tervistavalt.

Loe edasi
Mis murrab inimese tervise?

Tegelikult oleneb inimese tervis paljude tegurite koostoimetest. Nendeks põhiteguriteks on geneetiline pärilikkus, elutingimused kodus, tööl ja puhkusel, loodus- ja tehiskiirgused (kodus, tööl, inimeste keskel), toit ja vesi, õhk ja kliima (erinevatel aastaaegadel), kuufaasid (elurütmi mõjurid), teadmised ja mõtlemisviisid (õiged ja valed), eakohased suhtlemisviisid, iseloom, eluperioodide kriisid, elu- ja tööstress ning läbipõlemine, meditatiivsed võtted, ...

Loe edasi
Energiasarkofaag

"PIPLA annab Looja eluenergiat muundatud kujul ja inimese arengutasemele vastuvõetavas koguses, olgu kaheaastastele või vanuritele. /--/ Organism korrastatakse energo-informatiivselt, seda kaitstakse ja laetakse."


Loe edasi
Tervis tuleb püramiidi alt

"Viljo Viljasoo sõnul tasakaalustab püramiidi alt tulev energia organismi talituslikku seisundit, loob tervistava ja bakterivaba keskkonna, võimaldab kiiresti vabaneda kergetest valuaistingutest, ületada päevast väsimust ning taastada vaimset erksust. /--/ Mida nooremalt inimene püramiidi alla läheb, seda täiuslikumalt on ta võimeline elu selles kehas elama. Et püramiidi all aja kulgemine aeglustub, peatab püramiidienergia bioloogilist vananemist."

Loe edasi
Haridustsensus

"Haridus toodab inimesele lisaväärtust. /--/ Samas on inimese hariduslugu seotud haridusjanu, haridusallikate, hariduselu, hariduspüüde, haridustaseme, haridussõbralikkuse ja haridusvaenulikkusega. /--/ Kas Eesti naine on haritum kui Eesti mees? /--/ Mida vajad, et õnnelik olla? /--/ Õnneskeem, mis tagab rahu ja kultuuri iseeneses."


Loe edasi
Sensitiivist teadlane usub püramiidi väge

"Dr. Viljasoo on seisukohal, et kogu inimkonda puudutav info on üldises infoväljas astronoomilise täpsusega paika pandud. Miski maailmas ei toimi juhuslikult ja ka lapsed ei sünni oma vanemate juurde niisama. /--/ Teistest Eestimaa teadmameestest erineb Viljasoo selle poolest, et lisaks esoteersete teadmiste valdamisele on tema näol tegu tõsimeelse, akadeemilist haridust ja kraadi omava teadlasega. /--/ Püramiidide ehitamise saladused on siiani lõpuni uurimata. Eelkõige on eeskuju võetud mägedest, erinevate puuliikide võradest ja üldistest looduslikest ilmingutest. /--/

Loe edasi
Kloonitud inimene vajab superaju

"Praeguse arengutempo juures võib prognoosida, et tuhande aasta pärast kasutab inimene oma aju keskmiselt 24% ulatuses. Sellest võiks olla umbes 7% teadvuse ja ülejäänud alateadvuse osa. Selle asemel, et sihipäraselt arendada aju töö põhimõtete uurimist, tasub keskenduda geneetiliselt uue aju arendamisele, kloonitud inimese jaoks. Et uuel inimesel oleks superaju! Et inimene suudaks ennast ja oma tegevust tõepoolest kontrollida. Praegusel arenguperioodil ta seda ju täielikult ei suuda."

Loe edasi
Aparaat mõõdab bioenergia seisundit

"Näitan sulle üht huvitava seadet, mis vastab täiesti maailmatasemele. /--/ Selle seadmega on võimalik loendada areoioone. /--/ Ütleme, et inimese bioenergeetika töötab alalisvoolu ja alalispinge tasemel. Kui keegi on väga ärritunud või stressis, hakkab bioenergia muutuma plusslaenguliseks ja selle pingenäit väheneb. Kui keegi lõdvestub või näiteks mediteerib, hakkab bioväljas suurenema miinuslaengu osa ja energia suureneb. Vabanedes stressist, tunneb inimene ennast hästi."


Loe edasi
Kodupüramiidid

"Kõikide füüsikaseaduste kohaselt koonduvad püramiidi tahkude välispindadele elektrostaatilised pluss- ja miinuslaengud, sisepindadele vaid miinuslaengud. /--/ Sõrestikpüramiidi on soovitav paigaldada voodi kohale lae alla nii, et selle keskmine osa on kohakuti inimese organismi päikesepõimikuga. /--/ Istudes mõjub inimesele püramiidi siseenergia kosutavalt, lamades toimib see veelgi mõjusamalt."

Loe edasi
Püramiidide kolm saladust

"Tegelikult saigi kõik alguse halvast meelerahu- ja tervisehäiretest, mida põhjustasid Maa kiirgusväljad. /--/ Valmistasin männipuidust sõrestikpüramiidid ning paigutasin need Maa kiirgusväljade mitmesugustesse kohtadesse, riputasin voodi- ja istumiskoha kohale, lae alla ning asetasin maja pööningule. Tulemus oli selgesti tajutav. Enesetunde ja tervise parenemine, unevajaduse vähenemine, optimistlikum meeleolu, parem mälu, vaimne töövõime ja seksuaalsus kinnitasid kogemuslikult püramiidienergia olemasolu."

Loe edasi
Saatuse eest ei pääse - kuidas olla teadjam?

"Inimese saatusest on 75% määratud ja 25% on enda teha - nii palju siis mänguruumi. Selle 75% sees on inimest kõige enam puudutavad tervise, tarkuse, armastuse, karjääri ja sotsiaalse heaolu küsimused - sünnist surmani. Hea ja halb eksisteerivad kõikide inimeste jaoks, kuid käivad nii-öelda külakorda: on paremaid ja halvemaid eluperioode."


Loe edasi
Kuidas luua looduse energia linnamajja

"Jah, nüüd on pööningul 21 püramiidi. Lisaks olen pannud kuus püramiidi tubadesse. Kokku on neid 90 ruutmeetrisel pinnal 27. /--/ Iga püramiidi all on toime kõige tugevam, kuid nende mõju kandub õhu kaudu edasi, nii et kogu majas tekib uus energia. /--/ Peale püramiidide on selles ruumis kasutusel veel kaks hüdroaeroionisaatorit (Hollandi toode), elektroionisaator (Läti toode) ja elektroionisaatorlühter (Venemaa toode)."


Loe edasi
Elame lolluste ajastul

"Koolijütsilegi on selge, et elu põhineb aastaaegade, ööpäevade, ärkveloleku- ja uneaja vaheldumisel. /--/ Kõige olulisemad on ööpäevased rütmid. Näiteks magama tuleb heita, olenevalt vanusest, kella 21-st 23-ni suveaja järgi, et läbida une kaht faasi (sügav uni ja pindmine uni). /--/ Organismi energia tasakaal põhineb energia peale- ja mahalaadimisel. /--/ Rütmiõpetuse seisukohalt elame praegu kuuekümneaastases lolluste ehk regressi ajastus, mis sai alguse 1980. aastal ja lõpeb 2040. aastal."


Loe edasi
Paigalseis on hukkumine

"Mida rohkem me teadmisi omandame, seda enam suureneb teadmiste ja mitteteadmiste kokkupuutepind. Kui lõpetate algkooli, on see üsna väike, kasvab keskkooli lõpuks ning ülikooli lõpetamise järel on veelgi suurem. /--/ Oleme kogu aeg rääkinud energia-, maa- ja auraväljast, aga kvantfüüsikas on võtmepositsioonil nullpunktiväli. Mida see endast kujutab? See on teadmine, et eksisteerime üldistatult lainepikkustes, kus eksisteerib ka "mittemiski". Ühtlasi tähendab see täielikku potentsiaali ehk puhast võimalikkust."


Loe edasi
Viljo Viljasoo - tõsiteadlane, pendlimees...

"Kõigepealt: teadusemaailm on nagu iga teinegi grupeering, parteiline. Sõna "partei" tuleneb ladina keelest ja tähendab inimgruppi, kes kaitseb oma igapäevahuvisid teatud idee ja praktilise tegevusega. /--/ Sensitiivsus on üks kultuuri osa ning kujutab endast seega arenenud ühiskonna rahvarikkust. /--/ Mu huvi maailma ülesehituse, elu mõtte vastu sai alguse noores eas. Alates kahekümnendast eluaastast lugesin ligemale viieteistkümne aasta jooksul väga põhjalikult mitmesugust filosoofilist kirjandust..."

Loe edasi
Eestlased magasid kasest ja tammest voodites

"Need mugavad korterid on tegelikult puurid, millesse inimene on suletud. Ebatervet kiirgust on seal igal juhul. Mida teha? Loobuge mugavustest. Müüge maha ja ostke eluase, kus elada on tülikam ja tööd nõudvam, aga tervislikum. Prognoosin, et Eestimaal võib tulla suuri probleeme inimeste tervisega, kui siin midagi olulist ette ei võeta."

Loe edasi
Püramiid lae peal

"Tuntud teadusmees Viljo Viljasoo võttis kätte ja tegi täpsed mõõtmised ning tulemused olid päris lohutud: maa kiirgusvälja III astme negatiivne energia, täiesti patogeenne toime. Siit järeldus: pahaendeline koht, elamiseks sobimatu. Mis teha, kui su kodu on sellises paigas? Tarmukas teadlane ei jäänud käed rüpes ootama, millal haigused kimbutama tulevad, ka ei kolinud ta teise kohta, vaid võttis nõuks asja ise heaks teha..."


Loe edasi
Ajastu Eesti

"Inimesed teevad ajalugu ja ajalugu teeb inimesi. Tunne, tahe, tarkus, armastus, hing - need on mõisted, mis iseloomustavad Inimest tema olemuses ja tegususes. Muutuste aeg on eelkõige õppimiste ja ümberõppimiste aeg, mis on võrdväärne tuleviku programmeerimisega selleks, et oma olemist määratleda ja ohjeldada. Õnnelikud on need, kes oma probleemidega ise hakkama saavad!"

Loe edasiMaa kiirgusväljad

"Looduslikest kiirgusallikatest enamtuntud on Maa magnetväli, elektriväli, elektromagnetväli, gravitatsiooniväli ja nn. geoloogilised kiirgused, mis on põhjustatud maakide omadustest (radioaktiivsed ained, ioniseeritud gaasid, hõõrdekiirgused). /--/ Uurimistulemused näitavad, et Maa kiirgusväljad jaotuvad positiivseteks ja negatiivseteks energeetilisteks aladeks. Need jaotuvad omakorda I, II ja III astme aladeks ning ruumilise struktuuri tõttu moodustavad võrestikkude süsteemi."

Loe edasi
Edu meile kõigile!

Aratava OÜ