Eduteenused
Edualane nõustamine

Küsi edualast nõu!

Küsida võib kõike, kuna tegelikkuses on ka kõik vastused olemas!

Nõu andmise eesmärgiks on anda vastuseid erinevatel teemadel esinevatele küsimustele. Küsida võib kõike, kuna tegelikkuses on ka kõik vastused olemas. Nõustamise metoodika põhineb õigete valikute, otsuste ja lahendite määramisel.

Esita küsimus ja me vastame kirjalikult!


 
Edunõustamine

ustamise käigus leiame üheskoos vastused Sinu küsimustele ja lahendused Sinu probleemidele!

Nõustamise eesmärgiks on põhjalikuma koostöö tulemusena leida parimad vastused Sinu küsimustele ja parimad lahendused Sinu probleemidele.  Nõustamine sisaldab tõlgendusi, teadmisi ja juhiseid probleemi lahendamiseks.

Nõustaja: Dr. V. Viljasoo

Nõustamine toimub kohtumise või telefoni teel!

 


Maa kiirgusväljade diagnoos

Maa kiirgusväljade diagnoosimisteenus annab Sulle olulised teadmised ja lahendused

Sinu kodu energeetikast terveks eluks!

Maa kiirgusväljade diagnoosimisteenus annab Sulle olulised teadmised ja lahendused Sinu kodu energeetikast terveks eluks! Põhirõhk on kaugmeetodil määrata Sinu olemasoleva või planeeritava kodu / aia / töökoha asetus Maa kiirgusvälja
II ja III astme kiirgusvõrede suhtes ning teha kindlaks võimalike veesoonte ja anomaaliate olemasolu.Partnerite sobivuse analüüs

Inimeste vahelised suhted on alati olnud peamiseks rõõmude ja murede allikaks!

Kui soovid enda ja partneri vahelist suhet paremaks muuta või uue partneri ja enda sobivust paremini mõista, siis selleks on parim viis läbi partnerite sobivuse analüüsi õppida teie mõlema sünnipärastest eeldustest, bioenergeetilisest sobivusest ja karakteritest tulenevaid iseärasusi.Aura- ja tervisediagnoos

Sinu edu saab alguse heast tervisest!


Aura- ja tervisediagnoos põhineb mentaalse biolokatsiooni meetodil, mille abil on võimalik tuvastada Sinu aura eripära ja organismi tervislikku seisundit organite lõikes ning määrata Sinu üldist füüsilist, psüühilist ja vaimset tervisetaset. Niisugusel meetodil on võimalik jäädvustada joonise kujul reaalajas või olevikku ja tulevikku prognoositav tervisemuutus.
Edu meile kõigile!

Aratava OÜ