Intellektuaalsed edutooted


Elukõver


Elukõver koosneb inimese saatust enam kujundavatest teguritest koos neid iseloomustavate numbriliste näitajatega ja inimese elu dünaamilise kulgemise graafikust. Algandmeteks on kasutatud inimese sünni kalendrilist aega. Tulemused on saadud numeroloogia meetodil ja nende informatiivne usaldusväärsus on ≥ 70%.

Elukõver koostatakse igale isikule eraldi.

Uuri lähemalt

NB! Isikliku elukõvera koostamiseks palume ostu sooritamisel märkida "Kohaletoimetamise info" ankeedi märkmete lahtrisse soovitud isiku/isikute nimi/nimed ja sünniandmed (näide: Mart 26.05.1978 elukõver) või saata maksejärgselt andmed aadressile info@aratava.ee
Lisa ostukorvi
15 €

Elukõvera seletustekst


Elukõvera seletustekst (12 lk) on kõigile universaalne, mis aitab Sul näidete ja juhiste abil paremini mõista Sinu isiklikus elukõveras avalduvate tegurite, arvväärtuste ning töö- ja lohutuskõvera kulgemise tähendusi. Nii omandad oma sünnipäraste eeldusandmete
valitsemises meisterlikkuse!

NB! Toodet väljastame ainult paberil.

Uuri lähemalt

Lisa ostukorvi
5 €


Edukõver


Edukõver võimaldab inimesel kontrollida oma edukuse seaduspäraseid muutusi. Edukuse peremeheks saab olla inimene, kes teab oma sünnipärast edukõverat, selle toimemehhanismi ja ümberlülitamise tarkust. Edukõver koosneb inimese aasta- ja kuuedu graafikutest. Algandmeteks on kasutatud inimese sünni kalendrilist aega. Tulemused on saadud astroloogia meetodil ja nende informatiivne usaldusväärsus on ≥ 70%.

Edukõver koostatakse igale isikule eraldi.

Uuri lähemalt

NB! Isikliku edukõvera koostamiseks palume ostu sooritamisel märkida "Kohaletoimetamise info" ankeedi märkmete lahtrisse soovitud isiku/isikute nimi/nimed ja sünniandmed (näide: Mart 26.05.1978 edukõver) või saata maksejärgselt andmed aadressile info@aratava.ee

Lisa ostukorvi
15 €

Edukõvera seletustekst


Edukõvera seletustekst (14 lk) on kõigile universaalne, mis aitab Sul näidete ja juhiste abil paremini mõista Sinu astroloogilisi eeldusandmeid ja SInu isiklikus edukõvera kuu- ja aastaedukuse kulgemist. Õigete teadmistega omandad edukuse ümberlülitamise tarkused!

NB! Toodet väljastame ainult paberil.

Uuri lähemalt  

Lisa ostukorvi
5 €


Biorütmid


Biorütmid võimaldavad inimesel kontrollida oma enesetundes toimuvaid füüsilise, emotsionaalse või intellektuaalse toonuse seaduspäraseid muutusi. Algandmeteks on kasutatud inimese sünni kalendrilist aega. Tulemused on saadud N. Pärna biorütmide arvutamise meetodil ja nende informatiivne usaldusväärsus on ≥75 %. Biorütmid koosnevad inimese enesetunnet enim mõjutavatest teguritest (füüsiline, emotsionaalne, intellektuaalne) ja nende toimimise ajalisest graafikust.

Biorütmid koostatakse igale isikule eraldi.

Uuri lähemalt

NB! Isikliku biorütmid koostamiseks palume ostu sooritamisel märkida "Kohaletoimetamise info" ankeedi märkmete lahtrisse soovitud isiku/isikute nimi/nimed ja sünniandmed (näide: Mart 26.05.1978 biorütmid) või saata maksejärgselt andmed aadressile info@aratava.ee
                                                                                       
                                                                                                                                  

4 €  Biorütmid 2024
Lisa ostukorvi
4 €
6 €  Biorütmid 2024 ja 2025

Lisa ostukorvi
6 €

Maa kiirgusväljade seletustekst


Maa kiirgusväljad on loodustingimused, mis oma füüsilise mõju tõttu inimese organismile võivad osutuda soodsaks või ebasoodsaks. Seletustekstist saad hea ülevaate loodus- ja tehiskiirgusväljadest, veesoontest ning nende mõjust elusorganismidele, materjalidele.

Maa kiirgusväljade seletustekst (12 lk) sisaldab kolmest artiklist koosnevat artiklite kogumikku.

NB! Toodet väljastame ainult paberil.

Uuri lähemalt   

Lisa ostukorvi
5 €


Maagiliste ja tervistavate võluvahendite seletustekst


Seletustekst sisaldab põhiteemadena esimese maagilise võluvahendina kodustes tingimustes kasutatavaid väiksemaid ja suuremaid sõrestikpüramiide ja magnetplaate. Teise maagilise võluvahendina käsitletakse india-tiibeti piimaseent. Kolmanda võluvahendina käsitletakse DMSO-d. Neljanda võluvahendina käsitletakse magneesiumit. Viienda võluvahendina käsitletakse ehedaid ja tehislikke vitamiine-toidulisandeid.

NB! Toodet väljastame ainult paberil.

Uuri lähemalt 

Lisa ostukorvi
4 €

Elukaare seletustekst

Elukaare seletustekstist (11 lk) leiad eluedu näiteid ja konkreetsemaid juhiseid nii elutegurite kui edutasemete liigituste ja ümberprogrammeerimiste kohta. Soovitav kõigile neile, kellel on juba elukõvera ja edukõvera seletustekstid olemas.

NB! Toodet väljastame ainult paberil.

Uuri lähemalt  
Lisa ostukorvi
4 €


Bioenergeetilise sobivuse kaart


Bioenergeetilise sobivuse kaardilt selgub vastavalt inimese sünnikuu ja -aasta andmetele tema biovälja elektroenergia valitsev polaarsus, laetuse tase ja magnetenergia valitsev polaarsus ja tase. Kasutades bioenergeetilise sobivuse kaarti, omandavad inimesed teadlikkuse bioenergeetilises suhtlemises - kes kellega, kuidas bioenergeetiliselt sobivad (pildil on fragment tootest).

NB! Toodet väljastame ainult paberil.

Uuri lähemalt
Lisa ostukorvi
3 €

Karakterastroloogilise sobivuse kaart

Karakterastroloogilise sobivuse kaardi algelemendiks on ristkülik, millesse on eralduskaldjoone suhtes kantud inimeste sünnikuu ja -aasta astroloogilised märgid. Kõrval on esitatud nende iseloomude võtmesõnad ja omavaheline sobivus. Kasutades karakter-astroloogilise sobivuse kaarti, omandavad inimesed intellektuaalse selgeltnägelikkuse suhtlemises (pildil on fragment tootest).

NB! Toodet väljastame ainult paberil.  

Uuri lähemalt  

Lisa ostukorvi
3 €


Püramiidi välisenergia spektrogramm

Maailma polaarse dualismi suursugune sümbol TAI TZI iseloomustab püramiidi orientatsiooni ilmakaarte suhtes ning püramiidi välisenergia moodustumisel, jaotumisel, ülekandumisel ja kasutamisel elektromagnetiliste lainete võnkumiste korrastatust. BA GUA TRIGRAMM, kui loodusmaailma energeetilise teostuse sümbol, määrab püramiidi välisenergiate jaotumise. Püramiidi välisenergia spektrogrammi andmed on kasutatavad püramiidialaselt tervisediagnostikas ja tervendamisel (pildil on fragment tootest).

NB! Toodet väljastame ainult paberil.  

Uuri lähemalt  

Lisa ostukorvi
3 €

Võlumantrad


Võlumantrad (sanskr.) on võlulaused igapäevaseks kasutamiseks. Võlumantrad on sügava tähendusega mõttelaused meelelise enesetunde parendamiseks, suurema kaitstuse ja edu tagamiseks ning parenenud olemistes, tegemistes ja teadmistes püsivuse saavutamiseks. Võlumantrad on kasutatavad nii iseendale, armsatele kui ka asjadele turvalisuse tagamiseks. Võlumantrate kasutamise tulemusena omandatakse parema tervise ja eluedu valitsemine.

NB! Toodet väljastame ainult paberil.  

Uuri lähemalt

Lisa ostukorvi
3 €Edu Sulle!

Aratava OÜ