Maa kiirgusväljade diagnoos


Maa kiirgusväljade diagnoosimisteenus annab Sulle olulised teadmised ja lahendused
Sinu kodu energeetikast kogu eluks!

Põhirõhk on määrata kaugmeetodil  Sinu olemasoleva või planeeritava kodu / aia / töökoha asetus Maa kiirgusvälja
III ja II astme kiirgusvõrede suhtes ning teha kindlaks võimalike veesoonte ja anomaaliate olemasolu.
Näiteks Sinu või pereliikme voodikoht peab olema valitud Maa kiirgusvõrede vahelises heas väljas, kiirgusvõre seintest, võresõlmedest ja veesoontest vabas kohas. Voodi orientatsioon toas peab olema põhja-lõuna suunas selleks, et magaja keha oleks orienteeritud piki magnetilisi meridiaane.

Looduskiirgusväljadest linna- ja maakodus, kiirgusvõrestikust ja selle kahjustuskohtadest ning hea kodu otsimise metoodikast saad lugeda rohkem 
Maa kiirgusväljade artiklist.

Maa kiirgusväljade diagnoos toimub mentaalse biolokatsiooni kaugmeetodil meile saadetud kodu / aia / töökoha plaani alusel.


Juhised


1.
 Joonesta hariliku pliiatsiga kodu-, aia- või töökoha joonis pealtvaates A4 formaadis paberile mõõtkavas 1:50 või kasuta olemasolevat projektjoonist koopia tegemiseks A4 formaadis paberile ja jooni see hariliku pliiatsiga üle, samal ajal objektile mõeldes. Krundijoonise puhul joonesta või suurenda olemasolevalt jooniselt A4 formaadile vastavas suuruses uuritav ala koos põhiobjektidega A3 formaadis paberile.

2. Sobiv on joonisel esitada ka ruumisisustuse paiknemine, näiteks voodi- ja istumiskohad, krundijoonisel põhiobjektid, rajatised, puud ja hekid.

3.  Saada plaan tavapostiga A4 ümbrikus Aratava OÜ-le aadressil 51009 Tartu, Leete 4-2 ja maksejärgselt saadame Sulle diagnoositulemused koos selgituste ja võimalike lahendustega.

Küsimuste korral kirjuta info@aratava.eeHind sisaldab


1. Maa kiirgusväljade diagnoosi tulemused koos selgituste ja võimalike lahendustega.

2. Teemakohane infomaterjal.

3. Nõustamine kirjalikult, telefoni teel või kohtumisel.

Lisa ostukorvi150 €Edu Sulle!

Aratava OÜ