Biorütmid


Elu Maal allub kosmilistele rütmidele, Sinu enesetunne ja töövõime on sellest
rohkem või vähem mõjutatud!

Biorütmid võimaldavad Sul kont­rollida oma enesetundes toimuvaid füüsilise, emotsionaalse või intel­lektuaalse toonuse seaduspäraseid muutusi. Algandmeteks on kasutatud Sinu sünni kalendrilist aega. Tulemused on saadud N. Pärna biorütmide arvutamise meetodil ja nende informatiivne usaldusväärsus on ≥75 %. 

Biorütmid koostatakse igale isikule eraldi!

Biorütmide kirjeldus


Biorütmid aitavad Sul edukalt igapäevategevusi kavandada!

Biorütmid koosnevad Sinu enesetunnet enam mõjutavatest teguritest ja nende toimimise ajalisest graafikust.

Füüsiline rütm (F), vältus 23 päeva, informeerib muutustest Sinu organismi füüsilises toonuses.

Emotsionaalne rütm (E), vältus 28 päeva, informeerib muutustest Sinu organismi tunnetusvõimes ja emotsionaalses toonuses.

Intellektuaalne rütm (I), vältus 33 päeva, informeerib muutustest Sinu organismi vaimses toonuses.

Biorütmide kalendertabelis esitatud tähed iseloomustavad vastava teguri kriitilisemat hetkeseisu. Kahe või enama teguri kriitiliste hetke­seisude kokkulangemise puhul võib enesetunde seisund põhjustada sügavamat passiivsust või isegi depressiooni. 

Biorütmide arvestamine võimaldab Sul paremini kavandada vastutusrikkaid ettevõtmisi ning saada enesetundes toimunud muutuste ja kalenderplaanis esitatud andmete ajalise kokkulangevuse puhul tekkinud psühho-füüsilisele seisundile osaliselt või täielikult põhjendatud seletuse. 

Edukuse valitsejaks saab olla inimene, kes teab ette oma biorütmide kulgemist 
ja võtab neid otsuste tegemisel arvesse!

 
Head mälu!

V. Viljasoo


Biorütmid 2024
Lisa ostukorvi
4 €

Biorütmid 2024 ja 2025

Lisa ostukorvi
6 €

NB!
 Isiklike biorütmide koostamiseks palume ostu sooritamisel märkida "Kohaletoimetamise info" ankeedi märkmete lahtrisse soovitud isiku/isikute nimi/nimed ja sünniandmed (näide: Mart 26.05.1978 biorütmid 2022) või saata maksejärgselt andmed
e-posti aadressile info@aratava.ee


Edu Sulle!

Aratava OÜ