Edukõver


Edukõver võimaldab Sul kont­rollida oma edukuse seaduspäraseid muutusi!

Edukuse peremeheks saad olla siis, kui tead oma sünnipärast edukõverat, selle toimemehhanismi ja ümberlülitamise tarkust. Edukõver koosneb inimese aasta- ja kuuedu graafikutest. Algandmeteks on kasutatud inimese sünni kalendrilist aega. Tulemused on saadud astroloogia meetodil ja nende informatiivne usaldusväärsus on ≥ 70%. 

Edukõver koostatakse igale isikule eraldi.

Edukõvera kirjeldus


Elu Maal allub kosmilistele rütmidele. Sinu enesetunne ja töövõime on sellest
rohkem või vähem mõjutatud! 

Algandmeteks on kasutatud Sinu sünni kalendrilist aega. Tulemused on saadud astroloogia meetodil ja nende informatiivne usaldusväärsus on ≥70 %.

Inimese sünnipärane edumeelsus on määratud kosmilise saatuse (Elukõver), edukus aga jooksva aasta ja kuu astroloogilisest mõjust (Edukõver).

Inimese närvisüsteem on kujunenud materiaalsete kehade vastas­tikustes toimetes. Paratamatult olid enne tähed ja planeedid, siis alles geneetika. Seega allub inimese närvisüsteemi töövõime kaheteistkümne astroloogilise aasta ja kuu energo-informatiivsele mõjule. 

Ajus oleks nagu 12 aastaedu ja 12 kuuedu lülitit, mis on elu jooksul kosmiliste energoinformatiivsete
mõjude poolt, range järjestusega sisse ja välja lülitatavad!

Kosmilised mõjud toimivad osade lülituste kaudu organismi töövõimele hästi ja on edukust soosivad, osade kaudu aga vähem või rohkem halvasti ja on edukust pidurdavad. Selleks, et jääda ka halvimatel aastatel edukaks ja väärikaks, tuleb kasutada Vaba Tahet ja teadmist ümberlülituste tegemiseks. 

Edukuse ümberlülitamise tarkus


Sinu edukõveras on väikese edukusega aastaid ja kuid. Astroloogiliste aastate vahetumine saab alguse iga aasta juulikuul. Siis hakkavad uuele astroloogilisele aastale iseloomulikud mõjud ilmnema ja toimivad tugevnedes uue astroloogilise aasta ametliku registreerumiseni. Samal ajal toimivad veel jooksva astroloogilise aasta iseloomulikud mõjud, kuid vaibuvalt. Juulikuu on uuele astroloogilisele aastale üleminekuperioodi algus.

Ametlikult väljakuulutatud astroloogilise aasta kolme esimese kuu jooksul on uue aasta edukuse toime inimesele kõige tugevam. Astroloogi­liste kuude vahetumine saab alguse iga kuu 18-st kuupäevast, registreerub 21-l ja omab järelmõju kuni 24-nda kuupäevani. Astroloogilise kuu edukuse muutus toimub ja toimib vähemmärgatavamalt.

Edukuse ümberlülitamiseks tuleb isikupärasest edukõverast valida 0‑tasemelise edukuse aastale vastukaaluks +0,5‑tasemeline edukuse aasta, -0,5‑tasemelisele üks +1‑tasemeline või kaks +0,5‑tase­melist edukuse aastat, -1‑tasemelisele üks +1 ja +0,5‑tasemeline edukuse aasta.

Edukuse ümberlülitamine toimub mantraga: ”Palun asendada minu jaoks (ebasoodsa edukusega astroloogilise aasta nimi) aasta edukus (valitud soodsa edukusega astroloogilise aasta nimi) aasta edukusega”. Ümberlülitamist tuleb algul teha suvalisel ajal 3...4 päeva jooksul paar korda päevas. Hiljem meeldetulemise või vajaduse järgi. Piisav ja tark oleks püsida pidevalt +0,5‑tasemelisel edukusel. Parematel edukuse aastatel või kuudel pole ümberlülitamine vajalik. Enamus juhtudel piisab ka ainult aasta edukuse ümberlülitamisest, sest kuude edukused alluvad aasta edukusele. Kindlam on vajalikke ümberlülitamisi teha nii aasta kui kuu lõikes regulaarselt.

Edukuse valitsejaks saab olla inimene, kes teab oma sünnipärast edukõverat, selle toimemehhanismi ja kasutab ümberlülitamise tarkust!

Head edukust!

 V. ViljasooEdukõver
Lisa ostukorvi
15 €

NB!
 Isikliku edukõvera koostamiseks palume ostu sooritamisel märkida "Kohaletoimetamise info" ankeedi märkmete lahtrisse  soovitud isiku/isikute nimi/nimed ja sünniandmed (näide: Mart 26.05.1978 edukõver) või saata maksejärgselt andmed e-posti aadressile info@aratava.ee

Sinu isiklikku edukõverat aitab Sul paremini mõista ja valitseda edukõvera seletustekst.

NB! 
Edukõvera seletusteksti väljastame ainult paberil tavaposti teel ümbrikus.

Edukõvera seletustekst
Lisa ostukorvi
5 €


Edu Sulle!

Aratava OÜ