Elukõver


Elukõver võimaldab Sul edukalt valitseda Sinu sünnipäraseid eeldusandmeid!

Elukõver koosneb inimese saatust enam kujundavatest teguritest koos neid iseloomustavate numbriliste näitajatega ja inimese elu dünaamilise kulgemise graafikust. Algandmeteks on kasutatud inimese sünni kalendrilist aega. Tulemused on saadud numeroloogia meetodil ja nende informatiivne usaldusväärsus on ≥ 70%.

Elukõver koostatakse igale isikule eraldi.

Elukõvera kirjeldus


Elukõvera juurde kuulub lühike seletustekst .

Esimene osa

Kolm esimest tegurit iseloomustavad Sinu organismi energiavarustuslikku võimekust!

Sünnipärane energia iseloomustab Sinu organismi võimet varustada Sind elutegevuseks vajaliku energiaga ja tagada selle potentsiaal.

Vampiirne energia iseloomustab Sinu organismi võimet saada energiat energiavahetuslikus toimes kaaskodanikega.

Kosmiline energia iseloomustab Sinu organismi võimet saada energiat energiavahetuslikus toimes loodusega.

Tervis iseloomustab Sinu organismi vastupanuvõimet tervist laostavatele loodus-ja tehismõjudele.

Armastus iseloomustab Sinu olemuse loomulikku isikupärast võimet avaldada kirge sütitavat mõju vastassoo esindajatele, Sinu hingelisust ja tunnete läbielamissügavust armastuses kõige ja kõigi vastu.

Sensitiivsus iseloomustab Sinu meelte võimet tajuda instinktiivselt või registreerida teadlikult ümbritseva elusa ja eluta mateeria energiaid ja informatsiooni.

Ingel-kaitsja iseloomustab Sinu kosmilise juhendaja võimekust peenenergia tasandil Sind aidata.

Saatus iseloomustab Sinu alluvust elukorra olemasolevate võimaluste vabale valikule, kuni sellealase valiku vähem või rohkem ettemääratuseni.

Sünnipärane intellekt iseloomustab Sinu võimet olla taiplik, teravmeelne ja nutikas.

Sinu elu küsimusi siduva teguri sisuline korrashoid ja täiustumine tagab eeldustekohase stabiilsuse ja edukuse ka teistes tegurites.

Teine osa

Edu iseloomustab Sinu võimekust toime tulla ettevõtmistes.

Saatus kinnitab eelpool defineeritud sama tegurit.

Karjäär iseloomustab Sinu sünnipäraseid eeldusi eduks teenistuses või mingil kindlal alal.

Sotsiaalne heaolu tagab Sinu ettevõtliku tegutsemise või soodsa olukorra puhul arvväärtuses määratud taseme.


Sa muudad paratamatult elu jooksul rohkem või vähem kõikide tegurite arvväärtusi. Teise osa tegurite puhul on see tunduvalt raskem, sest nende tulemuslikkus sõltub esimese osa teguritest. Väljumine elukõveras esitatud determineeritusest on jõukohane ainult vaimus rikkana või läbi hooletuse, voluntarismi ja juhuslikkuse.

Elukõvera graafiline osa on jaotunud "roomajate" (1, 2, 3), "kõndijate" (4, 5, 6) ja "lendajate" (7, 8, 9) tasemeks. Katsumuste raskustunne ja tagajärgede ohtlikkus on suurim tasemel "0".

Pideva ja katkendliku joonega kõverad graafikus kannavad vastavalt "töökõvera"  ja "lohutuskõvera" nimetust. 

 Andmed elukõveras on isikupärased ja neil on omadus osaliselt edasi kanduda järglastele. Kooselus ja-töös poolte isikupärased eeldused teostuvad vastavalt arvväärtuste sobivusele kas võrdväärsetes, tugevnenud või pidurdunud toimetes. Et selles selgusele jõuda, võrdle andmeid enda, partneri ja järglaste elukõverates.

Edukuse valitsejaks saab olla inimene, kes teab oma sünnipärast elukõverat, selle toimemehhanismi ja omab ümberprogrammeerimise oskust!

Head mälu!

 V. Viljasoo


Elukõver
Lisa ostukorvi
15 €

NB!
 Isikliku elukõvera koostamiseks palume ostu sooritamisel märkida "Kohaletoimetamise info" ankeedi märkmete lahtrisse  soovitud isiku/isikute nimi/nimed ja sünniandmed (näide: Mart 26.05.1978 elukõver) või saata maksejärgselt andmed e-posti aadressile info@aratava.ee

Sinu isiklikust elukõverast annab Sulle parema selguse pikem (12lk), eraldi juurde tellitav kõigile universaalne elukõvera seletustekst.

Täiendavaid eluedu näiteid ja  konkreetsemaid juhiseid nii elutegurite kui edutasemete liigituste ja ümberprogrammeerimiste kohta leiad 
Seletustekstist "Elukaar" (11 lk).


NB! Pikemat elukõvera seletusteksti ja seletusteksti  "Elukaar"  väljastame ainult paberil tavaposti teel ümbrikus.

Elukõvera seletustekst
Lisa ostukorvi
5 €

Elukaare seletustekst
Lisa ostukorvi
4 €

Edu Sulle

Aratava OÜ