Püramiidi välisenergia spektrogramm

 
Püramiidi välisenergiaid on Sul võimalik kasutada bioorganismide füüsilise, vaimse ja
psüühilise seisundi diagnoosimiseks ja parendamiseks!

Maailma polaarse dualismi suursugune sümbol TAI TZI iseloomustab püramiidi orientatsiooni ilmakaarte suhtes ning püramiidi välisenergia moodustumisel, jaotumisel, ülekandumisel ja kasutamisel elektromagnetiliste lainete võnkumiste korrastatust. BA GUA TRIGRAMM, kui loodusmaailma energeetilise teostuse sümbol, määrab püramiidi välisenergiate jaotumise.   Püramiidi välisenergia spektrogrammi andmed on kasutatavad püramiidialaselt tervisediagnostikas ja tervendamisel.

(pildil on fragment tootest)

Püramiidi välisenergia spektrogrammi kirjeldus


Maailma polaarse dualismi suursugune sümbol TAI TZI iseloomustab püramiidi orientatsiooni ilmakaarte suhtes ning püramiidi välisenergia moodustumisel, jaotumisel, ülekandumisel ja kasutamisel elektromagnetiliste lainete võnkumiste korrastatust. BA GUA TRIGRAMM, kui loodusmaailma energeetilise teostuse sümbol, määrab püramiidi välisenergiate jaotumise.

Püramiidi välisenergiate spektrogramm iseloomustab selle neljalt tahult ja neljalt külgservalt evivat aeroionisatsiooni. Trigrammi lühemad kriipsud iseloomustavad miinuslaenguga ja pikemad kriipsud plusslaenguga kergeid aeroioone. Kriipsude arv trigrammis iseloomustab püramiidi ümbritsevale keskkonnale aeroioonset koormust.

 Plusslaenguga kerged aeroioonid mõjuvad inimorganismile negatiivselt ja miinuslaenguga
kerged aeroioonid positiivselt!

Teatatavasti tekib laetud osakeste suunatud liikumisega elektrivool, millega kaasneb indutseeritud magnetväli. Polaarse dualismi TAI TZI sümbolile vastupidiselt on elektrivoolust indutseeritud magnetväli W, WN, N ja NO orientatsioonis S-polaarne ja O, OS, S ja SW orientatsioonis N-polaarne.

Uurimisseisukohtade järgi on üldreeglina inimorganismile nõrk S-polaarne magnetväli positiivsema ja nõrk N-polaarne magnetväli negatiivsema toimega.

Head teadlikkust!

V. Viljasoo

Püramiidi välisenergia spektrogramm
Lisa ostukorvi
3 €
NB! Toodet väljastame ainult paberil.


Edu Sulle!

Aratava OÜ