Maagiliste ja tervistavate võluvahendite seletustekst


Sinu edu saab alguse heast tervisest!

Maagiliste ja tervistavate võluvahendite seletustekst (13 lk) sisaldab põhiteemadena esimese maagilise võluvahendina kodustes tingimustes kasutatavaid väiksemaid ja suuremaid sõrestikpüramiide ning magnetplaate. Teise maagilise võluvahendina käsitletakse tiibeti-india piimaseent. Kolmanda võluvahendina käsitletakse DMSO-d. Neljanda võluvahendina käsitletakse magneesiumit. Viienda võluvahendina käsitletakse ehedaid ja tehislikke vitamiine-toidulisandeid.

Seletusteksti kirjeldus


Seletustekstis (13 lk) demonstreeritakse esimese maagilise võluvahendina kodustes tingimustes kasutatavaid väiksemaid ja suuremaid sõrestikpüramiide ja magnetplaate, põhjendatakse nende nii tervistava ja vaimsust ergutava energia toimet, kui ka kaitsevõimet geopatogeensete mõjude eest ning käsitletakse juhiseid nende valmistamiseks ja kasutamiseks.

Teise maagilise võluvahendina käsitletakse tiibeti-india piimaseent ja esitatakse selle kasutamisjuhised tervise taastamiseks ja hoidmiseks.

Kolmanda võluvahendina käsitletakse DMSO-d, esitatakse selle vesilahuse valmistamis- ja kasutamisjuhised ajuinsuldi vältimiseks, kaela- ja õlavöötme vaevustest vabanemiseks.

Neljanda võluvahendina käsitletakse magneesiumit, esitatakse selle vesilahuse valmistamis- ja kasutamisjuhised lihaselistest vaevustest vabanemiseks.

Viienda võluvahendina käsitletakse ehedaid ja tehislikke vitamiine-toidulisandeid hea tervise ning töövõime tagamiseks.

Head tervist!

V. Viljasoo

Maagiliste ja tervistavate võluvahendite seletustekst
Lisa ostukorvi
4 €
NB! Toodet väljastame ainult paberil.

Avalikus meedias enim esilekerkinud küsimused tervise kohta


1. Kas tervis on enda teha?

2. Kui suurel osal inimestel on võimalik elada ja töötada nii, et töö saaks tehtud ja tervis jääks alles?

3. Öeldakse, et tuleks käia pidevalt kontrollis. Miks? Kas see aitaks?

4. Kas haigustest päästab tuim ja tundetu elu?

5. Kas edukamad inimesed on tervemad?

6. Kelle asi on tervis?

7. Kas inimese tervis on eelkõige ta enda asi?

8. Kas inimest toetav riiklik tervishoiusüsteem toetab teda piisavalt?

9. Kui suur saab olla ja peab olema igal inimesel oma elu ja tervise eest omavastutusmäär?

10. Millisel määral, viisil ja kuidas võtavad inimesed oma elu ja tervise eest vastutuse iseenda kanda?

11. Kui suur on ühiskonnas inimestel oma elu ja tervise eest omavastutuse võtmise osatähtsus?

12. Kas haigestumine tuleneb teadmatusest ja tervistumine tuleneb teadmistest?

13. Mis on see, mida inimesed ei tea ja mis põhjustab tervisehäireid, haigusi ja surma?

14. Kas inimesed haigestuvad, on õnnetud ja surevad peamiselt teadmatuse põhjusel?

15. Kas abistav ja toetav ravitegevus põhineb teadmistel?

16. Kas valu võib pika kannatamise peale üle minna? Kas see, kes kannatab, elab ka kauem?

17. Kui palju inimesi on leidnud muu lahenduse?

18. Kas patsient saab aru sellest, mida arst talle räägib või teeb ja kui tähtis see on?

19. Mida teavad noored ja vanad inimesed haigushädadest erinevalt?

20. Kas me kõik tahame, et arst või kes iganes meid kuulaks, meiega räägiks ja meisse optimismi süstiks? On sellel siis tervistavat toimet ja kui suurel määral?

21. Kas me peame ise võtma vastutuse oma tervise eest ammu enne seda, kui haigeks jääme?

22. Kuidas siis?

23. Kus peitub hea tervise võti?

24. Milles avaldub hea tervise valem?

25. Kas inimese tervise ja elu põhinäitajad on saatuse poolt ette määratud?

Koostaja:

V. Viljasoo  

Maagiliste ja tervistavate võluvahendite seletustekst
Lisa ostukorvi
4 €
NB! Toodet väljastame ainult paberil.


Edu Sulle!

Aratava OÜ