Elukõver

"Elukõver" koosneb inimese saatust enam kujundavatest teguritest koos neid iseloomustavate numbriliste näitajatega ja inimese elu dünaamilise kulgemise graafikust. Algandmeteks on kasutatud inimese sünni kalendrilist aega. Tulemused on saadud numeroloogia meetodil ja nende informatiivne usaldusväärsus on ≥ 70%. Elukõver koostatakse igale isikule eraldi.