Võlumantrad

Võlumantrad (sanskr.) on võlulaused igapäevaseks kasutamiseks. Võlumantrad on sügava tähendusega mõttelaused meelelise enesetunde parendamiseks, suurema kaitstuse ja edu tagamiseks ning parenenud olemistes, tegemistes ja teadmistes püsivuse saavutamiseks. Võlumantrad on kasutatavad nii iseendale, armsatele kui ka asjadele turvalisuse tagamiseks. Võlumantrate kasutamise tulemusena omandatakse parema tervise ja eluedu valitsemine.